لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سارا و دوست خاصش دینا
سارا دختر جوانی بود که دوستان زیادی داشت، اما آنها برای او کمی گیج کننده بودند. او یک دوست خاص داشت - دینا. مهم نیست که چه اتفاقی می افتاد، دینا همیشه آنجا بود که سارا به او نیاز داشت. #
این دو دوست جدایی ناپذیر بودند و اغلب رازهایی را با یکدیگر در میان می گذاشتند. با این حال، سارا مشکلی داشت که به هیچ کس، حتی دینا، نمی گفت. روزها بود که احساس غمگینی و تنهایی می کرد و هر چقدر هم که تلاش می کرد نتوانست آن را از خود دور کند. #
سارا تصمیم گرفت در جنگل قدم بزند تا سعی کند سرش را پاک کند. همانطور که راه می رفت، احساس سبکی بیشتری پیدا کرد و به زودی حس امید جایگزین غم شد. دینا درست می گفت - تغییر منظره تمام چیزی بود که او برای بهتر شدن احساس نیاز داشت. #
وقتی سارا راه می رفت، به دینا و تمام اوقاتی که با هم گذرانده بودند فکر می کرد. او متوجه شد که داشتن یک دوست خاص در کنارش تنها چیزی است که برای شاد ماندن و با انگیزه ماندن نیاز دارد. او آنقدر روی غم و اندوه خودش متمرکز شده بود که تمام چیزهایی را که در زندگی اش باعث می شد که او را خوش شانس می کرد فراموش کند. #
وقتی سارا به خانه آمد، بلافاصله دینا را در آغوش گرفت و از او به خاطر دوست بزرگی تشکر کرد. دینا فهمید و دو دختر خندیدند و تا غروب آفتاب با هم صحبت کردند. #
سارا در آن روز درس مهمی آموخت - اینکه داشتن یک دوست خاص که شما را درک کند مهمترین چیز در زندگی است. تا زمانی که کسی را دارید که دوستتان داشته باشد و از شما حمایت کند، هیچ چیز دیگری مهم نیست. #
از آن روز به بعد، سارا پیوند ویژه بین او و دینا را گرامی داشت و آنها همیشه می توانستند به یکدیگر لبخند بزنند، مهم نیست که زندگی چقدر سخت می شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.