لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سارا و جادوی شیمی
سارا دختری کنجکاو بود که همیشه به دنبال راه هایی برای کشف و کشف چیزهای جدید بود. امروز، او در آستانه آغاز یک سفر هیجان انگیز در دنیای شیمی بود. با لبخند، کت آزمایشگاه و عینک ایمنی خود را برداشت و به سمت آزمایشگاه آزمایشی رفت. #
زمانی که سارا وارد آزمایشگاه شد، مجذوب لوله‌ها و لیوان‌های حباب‌دار عجیب و غریب پر از انواع مایعات رنگارنگ شد. نفسی کشید، چشمانش را بست و شروع به آزمایش کرد. #
سارا با تلاش مجدانه توانست مواد را به گونه ای ترکیب کند که منجر به ایجاد یک ماده جدید شود. او به وجد آمده بود - این ماده جدید به طور بالقوه می تواند برای محیط زیست مفید باشد! #
سارا می دانست که باید مراقب مطالب جدید باشد. او مطمئن شد که تمام اقدامات ایمنی لازم را برای محافظت از خود و محیط زیست انجام می دهد. #
پس از چند آزمایش دیگر، سارا راضی شد که استفاده از مواد جدید او بی خطر است. او به خود افتخار می کرد - او کشفی کرده بود که به نفع جهان بود! #
سارا مصمم بود که کشف خود را با جهان به اشتراک بگذارد، اما می خواست مطمئن شود که از آن به طور مسئولانه استفاده می شود. او می دانست که با مراقبت صحیح، مواد او می تواند نیروی قدرتمندی برای خیر باشد. #
سارا با لبخندی رضایت‌آمیز آزمایشگاه را ترک کرد و می‌دانست که تفاوتی ایجاد کرده است. او از دانش خود در شیمی استفاده کرده بود تا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.