لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
زیبایی پنهان
روزی روزگاری دختر جوانی با چشمان آبی و موهای مشکی بود که به خاطر زیبایی خیره کننده اش مورد تحسین قرار گرفت. مردم از اطراف به دیدن او می آمدند و از قیافه اش تعریف می کردند.
اما دختر مغرور و بیهوده بود و به مهربانی و کمک به دیگران اهمیتی نمی داد. او معتقد بود که زیبایی او همه چیز است و مردم همیشه او را تحسین می کنند.
روزی پیرمرد خردمندی به روستا رفت و خبر دختر زیبا اما بیهوده را شنید. او تصمیم گرفت با از بین بردن انعکاس او در همه آینه ها به او درسی بدهد.
ناگهان دختر دیگر نتوانست چهره زیبایش را در آینه ببیند. ناامید و ترسیده متوجه شد که برای زیبا شدن واقعاً باید به ویژگی های درونی خود تکیه کند.
دختر شروع به کمک به دیگران کرد، به مشکلات آنها گوش داد و مهربانی خود را به اشتراک گذاشت. با انجام این کار، لذت شاد کردن دیگران را کشف کرد و شروع به تغییر کرد.
اهالی روستا خیلی زود متوجه تغییر دختر شدند و او را نه تنها به خاطر ظاهر زیبایش بلکه به خاطر قلب زیبایش تحسین کردند.
پیرمرد خردمند با دیدن تغییر در دختر، انعکاس او را به آینه برگرداند. او آموخته بود که زیبایی درون از یک چهره زیبا ارزشمندتر است.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.