لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
زندگی آتینا و نوشین: داستانی خانوادگی
آتینا و نوشین اعضای یک خانواده چهار نفره بودند که پدرشان محسن و مادرشان عاطفه بودند. خانواده از زندگی خود راضی بودند تا اینکه یک روز عاطفه مجبور شد یک کار خطرناک را در روز چهارشنبه انجام دهد. او مجبور بود از یک زمین خطرناک عبور کند و خانواده اش نگران امنیت او بودند. #
آتینا و نوشین سعی کردند مادرشان را از مأموریتش منصرف کنند، اما او در تمام کردن کارش مصمم بود. محسن با گفتن اینکه عاطفه را همراهی می کند و از سلامت او اطمینان می دهد به آنها اطمینان داد. به این ترتیب، دو کودک، با قلب های سنگین، پدر و مادر خود را در راه رفتن به سفر تماشا کردند. #
بعد از چند ساعت آتینا و نوشین از پدر و مادرشان خبر رسیدند که به سلامت به مقصد رسیده اند. بچه ها پر از آرامش شدند و خدا را به خاطر بازگشت سالم والدینشان شکر کردند. #
والدین با یک درس ارزشمند به خانه بازگشتند - حفظ آرامش و خونسردی در انجام کارهای خطرناک. آنها به آتینا و نوشین توصیه کردند که هرگز ریسک نکنند و همیشه در هنگام مواجهه با موقعیت های خطرناک امن ترین مسیر را انتخاب کنند. #
آتینا و نوشین مملو از قدردانی از والدین خود بودند که همیشه امنیت آنها را در اولویت قرار می دادند. آنها قول دادند که هرگز ریسک غیرضروری نکنند و همیشه به تصمیمات والدین خود اعتماد کنند. #
از آن زمان به بعد آتینا و نوشین همیشه درسی را که والدینشان به آنها آموخته بودند به یاد می آوردند که در انجام کارهای خطرناک آرام و خونسرد بمانند. آنها خدا را شکر کردند که مراقب پدر و مادرشان بود و آرزو کردند که همه سالم و سلامت باشند. #
آتینا و نوشین از اینکه پدر و مادرشان به سلامت به خانه برگشته بودند، خیالشان راحت شد و سپاسگزار بودند. خانواده به زندگی روزمره خود ادامه دادند و اطمینان حاصل کردند که همیشه نکات ایمنی را که والدینشان به آنها آموزش داده اند رعایت می کنند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.