لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
زرافه میرا و در ممنوعه
زرافه میرا با قلب تند جلوی در ممنوعه ایستاد. به او در مورد باز کردن آن هشدار داده شده بود، اما چیزی در مورد آن او را به خود جلب کرد. او داستان های شگفت انگیزی را شنیده بود، اما چرا اینقدر ممنوع بود؟ او باید کشف می کرد. نفس عمیقی کشید، دست کوچکش را دراز کرد و در را فشار داد#
در شروع به باز شدن کرد و زرافه میرا به داخل نگاه کرد. انفجاری از تعجب و حیرت اتاق را پر کرد. انواع چیزهای عجیب و غریب در اطراف پرواز می کردند و نور درخشان و درخشانی از سقف می درخشید. قلب زرافه میرا به تپش افتاد و با چشمانی درشت از هیجان وارد شد#
زرافه میرا چشمانش را باور نمی کرد. او وارد دنیایی کاملاً متفاوت شده بود، دنیایی کاملاً متفاوت از دنیای خودش. به هر کجا که نگاه می کرد، چیزهای جدیدی برای کشف و کشف وجود داشت. او می‌توانست احساس کند که به داخل کشیده شده است، و می‌خواست بیشتر بداند#
زرافه میرا به کاوش در اتاق ادامه داد و از تمام شگفتی های درونش شگفت زده شد. سرانجام با جعبه کوچکی روبرو شد که در گوشه ای قرار داشت. او آن را برداشت و باز کرد، در حالی که از شی درونش گیج شده بود. ناگهان صدایی از بالا بلند شد#
زرافه میرا به بالا نگاه کرد و شکلی را دید که بالای سرش معلق بود. این موجود کوچک و دوستانه ای بود که بال داشت. با مهربانی به او گفت: خوش آمدی. "من نگهبان این مکان هستم. قرار نیست شما اینجا باشید، اما اگر بخواهید می توانم به شما کمک کنم آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید." #
زرافه میرا مات و مبهوت شد. قیم او را در مورد جزئیات در ممنوعه و آنچه فراتر از آن بود، پر کرد. وقتی به سخنان نگهبان گوش می داد، احساس ترس می کرد. با درک جدید، او از نگهبان تشکر کرد و به دنیای خودش بازگشت#
زرافه میرا با دانشی جدید از آنجا دور شد. او دنیایی فراتر از در ممنوعه را کشف کرده بود و درس مهمی آموخته بود. او متوجه شد که گوش دادن و استفاده از خرد بهتر از نافرمانی و ریسک کردن است. پیامی برای انتقال: بدون اجازه، درهای خانه دیگران را باز نکنید#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.