لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ریحانه، دختر خوب و درس خواندن
ریحانه دختر خوبی بود. او دختری بود که همیشه می شد روی کمک به نیازمندان حساب کرد. خانواده اش به او افتخار می کردند و هر روز صبح او را تشویق می کردند تا بهترین کار را انجام دهد. امروز ریحانه با چالشی روبرو شد: او باید مجموعه جدیدی از درس های خواندن یاد می گرفت.
ریحانه مصمم بود دروس جدیدش را بیاموزد. او روزهای خود را وقف مطالعه و یادگیری کرد. اگرچه خسته کننده بود، اما هرگز تسلیم نشد. هر روز با تشویق خانواده‌اش از او استقبال می‌شد و با اینکه سخت بود، به راهش ادامه می‌داد.
زحمات ریحانه نتیجه داد. او هر روز می‌توانست چیز جدیدی بیاموزد و به آرامی می‌توانست مطالب را بفهمد. او می‌توانست درس‌ها را بخواند و بفهمد و حتی آن‌ها را در زندگی روزمره‌اش به کار گیرد. خانواده او از پیشرفت او شگفت زده شدند.#
پدر و مادر ریحانه خیلی به او افتخار می کردند. آنها او را با عشق و قدردانی به خاطر استقامت و سخت کوشی اش پر کردند. آنها به او یادآوری کردند که خواندن و درک یک مهارت ارزشمند است، مهارتی که برای موفقیت ضروری است.
ریحانه هر وقت در درس گیر می کرد به خانواده اش کمک می گرفت. پدر و مادرش همیشه مایل بودند به او کمک کنند تا بفهمد و مطالب را با دقت برای او توضیح می دادند تا اینکه او متوجه شد. ریحانه از حمایت آنها بسیار سپاسگزار بود.#
ریحانه در نهایت بر درس خواندن مسلط شد و توانست دانش خود را در زندگی روزمره خود به کار گیرد. او به موفقیت خود بسیار افتخار می کرد و خانواده اش بسیار خوشحال بودند. با وجود چالش ها، او به راه خود ادامه داد و موفق شد.#
ریحانه آن روز درس ارزشمندی گرفت: با وجود چالش ها، هرگز تسلیم نشو. از طریق سخت کوشی، فداکاری و حمایت خانواده، هر چیزی ممکن است. درست مانند ریحانه، هرکسی می تواند به اهداف خود برسد، مهم نیست که چقدر سخت به نظر می رسد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.