لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رویای دلانا خیاط
دلانا دختری هفت ساله بود که عاشق تماشای خیاطی مادرش بود و آرزو داشت یاد بگیرد چگونه این کار را برای خودش انجام دهد. اما مادرش به او گفت که برای چنین فعالیتی خیلی جوان است. هر چقدر هم که التماس می کرد، مادرش در تصمیمش محکم بود. دلانا قرار نبود به این راحتی تسلیم شود. #
با گذشت روزها، دلانا متوجه شد که وقتی مادرش نبود، اغلب صدای زمزمه چرخ خیاطی را می شنید که از خانه همسایه می آمد. او نمی توانست از شنیدن صدا مجذوب خود نشود و به زودی به دنبال یافتن منبع شد. #
دلانا که از در نگاه می کرد، با دیدن یک کارگاه بزرگ پر از خیاط که همه مشغول خیاطی بودند، حیرت زده شد. دلانا با هیبت تماشا می کرد و مجذوب منظره ای که جلوی او بود. او آنجا ماند تا دیر شد که یکی از خیاط ها متوجه او شد و از او پرسید که چه کار می کنی؟ #
دلانا با ترس به خیاط گفت که رویای خیاط شدنش را داشت و خیاط با حوصله گوش داد. خیاط با دلسوزی به دختر کوچک موافقت کرد که اصول اولیه خیاطی را به او بیاموزد. دلانا آنقدر هیجان زده بود که به سختی می توانست شادی خود را مهار کند. #
دلانا به زودی طناب زدن را یاد گرفت و شروع به ساختن لباس های خود کرد. او به سرعت در کار خود استاد شد و لباس‌های شگفت‌انگیزی خلق کرد که می‌توانست با لباس‌های حرفه‌ای کارگاه رقابت کند. #
دلانا به تقویت مهارت های خود ادامه داد و به زودی کار او در همسایگی شهرت یافت. همه او را به خاطر تلاش و فداکاری اش تحسین کردند. دلانا می‌درخشید، چون می‌دانست به آرزویش رسیده و باعث افتخار مادرش شده است. #
داستان دلانا به زودی مانند آتش گسترده شد و او به یک خیاط معروف در روستای خود تبدیل شد. او به همه نشان داد که فارغ از سن شما، رویاهای شما می توانند محقق شوند تا زمانی که هرگز تسلیم نشوید. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.