لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رویای آیدا برای مدل شدن
آیدا دختری جاه طلب و با رویایی بزرگ بود، او می خواست مدل شود. همه به او می‌گفتند که آن چیزی که برای مدل شدن لازم است را ندارد، اما آیدا ناامید نمی‌شود. او در اعماق وجودش می‌دانست که استعداد و عزم راسخ برای تحقق رویای خود دارد. #
آیدا تصمیم گرفت به همه ثابت کند که اشتباه می کنند و به دنبال فرصتی برای تحقق رویای خود شد. او تحقیق کرد و درخواست‌ها و نامه‌هایی را به آژانس‌های مدلینگ ارسال کرد، اما هرگز پاسخی دریافت نکرد. با این حال، او به استقامت ادامه داد و هرگز تسلیم نشد. #
یک روز آیدا از آژانس مدلینگ تماس گرفت و از او خواست برای مصاحبه بیاید. آیدا خیلی خوشحال شده بود، موفق شده بود! او با تمام اشتیاق و اشتیاق خود را برای مصاحبه آماده کرد. #
آیدا زود و با لبخندی بر لب به مصاحبه رسید. مصاحبه کننده از او استقبال کرد و یک سری سوالات در مورد سابقه، تجربه و اهدافش پرسید. آیدا با اطمینان به تمام سوالات پاسخ داد و از نحوه انجام مصاحبه راضی بود. #
در پایان مصاحبه، مصاحبه کننده از آیدا پرسید که آیا حاضر است برای رسیدن به هدفش تلاش کند؟ آیدا لبخندی زد و گفت که مصمم است رویای خود را به واقعیت تبدیل کند. #
چند روز بعد آژانس با آیدا تماس گرفت و به او اطلاع داد که او پذیرفته شده است و رویای او در نهایت به حقیقت می پیوندد. چمدان هایش را بست، با خانواده و دوستانش خداحافظی کرد و به سمت ماجراجویی جدیدش رفت. #
بالاخره آیدا به مقصد رسید و با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت. او احساس موفقیت و شادی می کرد که هرگز قبل از آن نبود. از آن به بعد، سفر آیدا برای دنبال کردن رویاهایش تازه آغاز شده بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.