لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رویاهای بلند آسمان سم
قهرمان جوان ما، سم، همه چیز را در مورد هواپیما دوست داشت. صدای غرش موتورها شور و هیجانی را در دلش برانگیخت. او آرزو داشت روزی در آسمان ها پرواز کند.#
سام نه تنها غیور بلکه باهوش بود. او معتقد بود که یادگیری و سخت کوشی کلید رسیدن به رویاهایش است. او همیشه در محاصره کتاب دیده می شد.#
نمرات سام بی عیب و نقص بود. فداکاری او ستودنی بود. سفر او در دنیای کتاب او را هر روز به رویای خود نزدیک‌تر می‌کرد.
یک روز سم با یک بازی شبیه ساز پرواز روبرو شد. وقتی طعم رویاهایش را چشید، قلبش به تپش افتاد. او ساعت ها صرف تسلط بر بازی کرد.#
تعهد سام به مطالعه و تمرین شبیه ساز پرواز بی نظیر بود. تمرکز تزلزل ناپذیر او هر روز او را به رویای خود نزدیکتر می کرد.
یک روز خوش شانس، کار سخت سام نتیجه داد. او برنده بورسیه تحصیلی یک مدرسه معتبر پرواز شد. رویای او در شرف تحقق بود.#
سام ثابت کرد که با فداکاری و سخت کوشی می توان به هر آرزویی رسید، هر چقدر هم که بلند باشد.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.