لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
روزی که آقای سنجاب به ماجراجویی دختر پیوست
روزی روزگاری دختر جوانی در جنگلی آرام در نزدیکی یک شهر کوچک زندگی می کرد. او همیشه پر از کنجکاوی بود و حسی تزلزل ناپذیر از ماجراجویی داشت. یک روز وقتی در جنگل قدم می زد صدای عجیبی از درختی که در آن نزدیکی بود شنید. همانطور که او به بالا نگاه کرد، یک سنجاب کوچک را دید که به او نگاه می کند و چشمان درشت او را پلک می زند. او لبخندی زد و دستش را به سمت سنجاب دراز کرد و در کمال تعجب، سنجاب درست روی کف دست دراز شده او پرید! #
سنجاب سرش را به دست دختر مالید و دختر خندید. او سنجاب را به خانه آورد و نام او را آقای سنجاب گذاشت. آن دو به سرعت با هم دوست شدند و با هم شروع به کاوش در جنگل و شهر کردند. از درخت ها بالا می رفتند، تگ بازی می کردند و از چمنزارها گل می چیدند. هر جا که دختر می رفت، آقای سنجاب او را دنبال می کرد و مصمم بود که به ماجراجویی بپیوندد. #
یک روز دختر و آقای سنجاب در جنگل قدم می زدند که با درخت بزرگی برخورد کردند که قطع شده بود. دختر از این منظره ناراحت شد و تصمیم گرفت برای آن کاری انجام دهد. او کاشتن دوباره درختان در جنگل را مأموریت خود قرار داد و از آقای سنجاب خواست که به او کمک کند. #
دختر و آقای سنجاب سخت کار کردند تا مطمئن شوند که درختان به درستی کاشته شده و از آنها مراقبت می شود. حتی زمانی که دختر خسته بود و آماده رفتن به خانه بود، آقای سنجاب همیشه آنجا بود تا او را به ادامه راه تشویق کند. این دختر از کمک دوست کوچکش سپاسگزار بود و به مرور زمان تلاش آنها نتیجه داد. #
همانطور که دختر و آقای سنجاب به کاوش در جنگل ادامه می دادند، اهمیت مراقبت از محیط زیست به او یادآوری شد. او متوجه شد که حفاظت و حفظ جنگل ها به عهده اوست و مصمم بود که سهم خود را انجام دهد. #
دختر و آقای سنجاب به کاوش ادامه دادند و دوستی آنها فقط قوی تر شد. هر جا که دختر می رفت، آقای سنجاب او را دنبال می کرد و مصمم بود که به ماجراجویی بپیوندد. #
دختر از اینکه در آقای سنجاب دوست وفاداری پیدا کرده بود سپاسگزار بود و همچنین از درس مهمی که او در مورد مراقبت از محیط زیست به او داده بود سپاسگزار بود. او عهد کرد که از جنگل‌ها بهتر مراقبت کند و به کاوش ادامه دهد و آقای سنجاب در کنارش باشد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.