لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رقص حیوانات عاشق: داستانی از جسارت و امید
دلارام دختر جوانی بود که همه حیوانات را دوست داشت. او به خصوص دوست داشت رقص و بال زدن آنها را در چمنزارهای آفتابی نزدیک خانه اش تماشا کند. او رویای این را داشت که روزی به آنها بپیوندد و با آنها برقصد، اما خجالتی بود حتی سعی کند. تا اینکه بالاخره یک روز جرات پیدا کرد تا آن را انجام دهد. #
دلارام آهسته دستانش را دراز کرد و قدم به علفزار گذاشت. چشمانش را بست و روی نسیم ملایم، صدای شیرین آواز پرندگان و گرمای خورشید روی پوستش تمرکز کرد. او به آرامی شروع به حرکت دادن پاها و شانه هایش کرد و ریتم را در حالی که با موسیقی طبیعت تاب می خورد احساس می کرد. #
وقتی دلارام رقصید، احساس کرد بدنش را رها کرده و با موسیقی چمنزار همراه شده است. او برای اولین بار احساس آزادی و زنده بودن کرد. او احساس می کرد به چیزی بزرگتر از خودش متصل است، چیزی که او را نزدیک می کرد و هرگز او را قضاوت نمی کرد. #
بالاخره دلارام آنقدر شجاع شد که چشمانش را باز کند. وقتی این کار را انجام داد، دید که حیوانات از او نمی ترسند، بلکه از خوشحالی دور او می رقصند. او احساس کرد که او بخشی از چیزی بزرگتر، چیزی فوق العاده است. #
دلارام شروع به درک اهمیت مهربانی کرد و متوجه شد که برای پذیرفته شدن و محبوبیت او ابتدا باید خود را بپذیرد و دوست داشته باشد. او متوجه شد که آنقدر ترسیده بود که دلش را به روی زیبایی و شادی دنیا باز کند، اما برای شروع هرگز دیر نبود. #
دلارام با حس شادی و شجاعت تازه ای که پیدا کرده بود، با آغوش باز به علفزار دوید. چرخید، چرخید و با پرندگان و گل ها رقصید و احساس کرد قلبش از خوشحالی متورم شده است. او می دانست که متعلق به علفزار است و با آغوش باز خود واقعی خود را در آغوش گرفت. #
وقتی دلارام به خانه می دوید، به این فکر کرد که چقدر مهم است که مهربانی را نه تنها به دیگران بلکه به خود نشان دهیم. او می دانست که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و اگر قلبش را به روی زیبایی های دنیا بگشاید، همیشه می تواند شجاعت پیدا کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.