لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رایسا و اسب شاخدار مسحور شده
در یک روستای کوچک، رایسا، دختری مغرور و دوست داشتنی، به خاطر تخیل باورنکردنی اش شناخته می شد. او اغلب رویای ملاقات با موجودات جادویی و رفتن به ماجراجویی های خارق العاده را در سر می پروراند. یک شب، او یک خواب خاص در مورد یک اسب شاخدار مسحور دید.
روز بعد، رایسا تصمیم گرفت به جنگل عرفانی نزدیک دهکده خود سفر کند، به این امید که اسب تک شاخ مسحور رویای خود را پیدا کند. همانطور که او کاوش می کرد، یک مسیر مخفی پیدا کرد که به اعماق جنگل می رفت.#
رایسا مسیر را دنبال کرد و در کمال تعجب او در نهایت آبشاری خیره کننده و درخشان را کشف کرد. در آب درخشان، او اسب شاخدار مسحور شده ای را دید که در خواب دیده بود!#
اسب شاخدار با شکوه قلب مهربان رایسا را حس کرد و به او نزدیک شد. به آرامی سرش را خم کرد و از او دعوت کرد تا از پشت خود بالا برود. او بدون تردید این کار را کرد و با هم به آسمان اوج گرفتند.#
رایسا، بر پشت اسب شاخدار مسحور، بر فراز دهکده و جنگل جادویی اوج گرفت. او مناظر نفس گیر را دید که هرگز تصورش را نمی کرد. باد داستان های ماجراجویی را در گوشش زمزمه کرد.#
وقتی خورشید شروع به غروب کرد، رایسا برای سفر باورنکردنی خود احساس قدردانی گرمی کرد. او فهمید که باور به رویاهایش او را به این تجربه جادویی سوق داده است.
اسب شاخدار طلسم شده رایسا را به آرامی به روستای خود بازگرداند. او می دانست که هرگز این ماجراجویی جادویی را فراموش نخواهد کرد و قول داد همیشه به رویاهایش و شگفتی هایی که می توانند به ارمغان بیاورند ایمان داشته باشد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.