لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رادمهر ربات ساز
رادمهر پسر جوانی کنجکاو و خلاق بود. او همیشه در حال سرهم بندی و ساختن چیزها بود و اشتیاق به کشف چیزهای جدید داشت. یک روز فکری به ذهن رادمهر رسید: او یک ربات می‌سازد! #
رادمهر قطعات مورد نیاز ربات خود را جمع آوری کرد: سیم، فلز و مدار. او برای مونتاژ قطعات سخت کار کرد و مطمئن شد که همه قطعات کاملاً با هم هماهنگ می شوند. پس از ساعت ها کار سخت بالاخره ساخت ربات تمام شد! #
رادمهر از روباتی که ساخته بود شگفت زده و خوشحال شد. او برای این پروژه زحمت زیادی کشیده بود و حالا بالاخره توانست زندگی آن را ببیند. او پر از غرور و شادی بود. #
این ربات یک اثر هنری بود و همه ساکنان محله شگفت زده شدند. همه دوست داشتند رباتی را که رادمهر ساخته بود ببینند و پسر کوچولو غرق ستایش شد. #
رادمهر بسیار خوشحال شد و فهمید که اگر سخت کار کند، می تواند هر کاری را انجام دهد. او می دانست که می تواند در آینده چیزهای بزرگتر و بهتری بسازد. #
ربات رادمهر موفقیت بزرگی بود و شروعی برای بسیاری از پروژه های آینده بود. رادمهر درس مهمی گرفته بود: با تلاش و فداکاری همه چیز ممکن است. #
رادمهر به هدف خود در ساخت یک ربات رسیده بود، اما این تازه شروع کار بود. او آماده بود تا پروژه های بزرگتر و بهتری را در آینده انجام دهد و برای این کار انگیزه و الهام گرفته بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.