لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
درس شکرگزاری دیانا
در یک شهر کوچک، دختری به نام دیانا زندگی می کرد. او کاملاً بی ادب بود و اغلب از والدین خود سرپیچی می کرد. او هرگز قدر چیزی را نمی دانست و همیشه بیشتر می خواست.
یک روز، والدین دایانا او را برای صحبت نشستند. آنها گفتند: "ما باید به شما بیاموزیم که برای آنچه دارید سپاسگزار باشید و به ما احترام بگذارید."
بعداً در همان روز، والدین دایانا تصمیم گرفتند او را به چالش بکشند. او مجبور شد یک روز را بدون هیچ چیز سپری کند و یاد بگیرد که قدر آنها را بداند.
با گذشت روز، دیانا نبود همه چیزهایش را احساس کرد. او متوجه شد که چقدر همه چیز را بدیهی می‌پذیرد.
دایانا تصمیم گرفت از پدر و مادرش عذرخواهی کند و قول دهد که برای همه چیزهایی که برای او فراهم کرده اند احترام و سپاسگزاری بیشتری داشته باشد.
از آن روز به بعد دایانا به دختری مهربان و قدرشناس تبدیل شد. او شروع به کمک به خانواده و دوستان اطرافش کرد و انرژی مثبت را در همه جا پخش کرد.
دایانا در طول سفر خود اهمیت قدردانی و ارزش خانواده را آموخت. او فهمید که مهم است که به نعمت هایی که زندگی به شما می دهد احترام بگذارید.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.