لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
دختر و اسب وحشی
روزی روزگاری دختری شجاع و کنجکاو بود که در کنار جنگل زندگی می کرد. او داستان های زیادی از جنگل و اسرار آن شنیده بود و مصمم به کشف آن بود. یک روز او به تنهایی به سمت جنگل حرکت کرد. #
دختر در حالی که از زیبایی آن شگفت زده شده بود و اسیر اسرار آن شده بود راهی جنگل شد. در حین کاوش، ناگهان حضور در کنار او را احساس کرد. با نگاهی به اطراف، اسبی کوچک و وحشی را دید که در کنارش راه می رفت. او قبلاً چنین چیزی را ندیده بود و مجذوب زیبایی آن شده بود. #
دختر و اسب وحشی خیلی زود با هم دوست شدند. اسب او را به خانه اش برد، کلبه ای قدیمی و متروک در وسط جنگل. او از اعتماد اسب متاثر شد و تصمیم گرفت او را با خود به خانه ببرد. #
آن شب دختر و اسب گفتگوی طولانی با هم داشتند. او رازها و رویاهایش را در میان گذاشت و اسب گوش داد. آنها با هم به گونه ای با یکدیگر ارتباط برقرار کردند که دختر قبلاً هرگز آن را احساس نکرده بود. #
روز بعد دختر و اسب به خانه برگشتند. او اسب را دعوت کرد که پیش او بماند و آنها همنشین جدایی ناپذیر شدند. هر جا که می رفتند، پیوند خاصی داشتند که هیچکس نمی توانست آن را بشکند. #
دختر و اسب چیزهای زیادی به یکدیگر آموختند. آنها داستان های زندگی و ماجراهای خود را به اشتراک گذاشتند و یاد گرفتند که از دنیای اطراف خود قدردانی کنند. دختر از دوستی اسب و خردش تشکر کرد و قول داد که هرگز او را فراموش نکند. #
دختر و اسب وحشی پیوند خاصی داشتند که نمی شد آن را شکست. هر دوی آنها با هم اهمیت دوستی، عشق و تفاهم را به یکدیگر آموختند - و مهم نیست که یک موجود چقدر وحشی به نظر می رسد، همیشه ارزش شناختن دارد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.