لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
دختری که می خواست پزشک شود و به مردم کمک کند
مولودی دختر جوانی بود که رویا داشت. او می خواست پزشک شود و به مردم کمک کند. او هر روز خودش را تصور می کرد که وارد یک اتاق بزرگ پر از ابزار پزشکی می شود و با دانشش به مردم کمک می کند. او مصمم بود که رویاهایش را محقق کند. #
پدر و مادر مولودی از رویاهای او حمایت می کردند و او را تشویق می کردند که سخت درس بخواند. هر روز بعد از مدرسه، او پشت میزش می نشست و آخرین اکتشافات پزشکی را مطالعه می کرد. حتی زمانی که او بازی می‌کرد، تمام آنچه را که می‌توانست یاد می‌گرفت تا به او در رسیدن به اهداف بلندمدت کمک کند. #
مولودی عاشق یادگیری چیزهای جدید بود و همیشه مشتاق بود آموخته هایش را با دوستانش به اشتراک بگذارد. او با اشتیاق خود توانست به همکلاسی هایش انگیزه دهد تا برای رویاهایشان چه بزرگ و چه کوچک تلاش کنند. #
معلمان مولودی تحت تأثیر پشتکار و فداکاری او قرار گرفتند و شروع کردند به انجام کارهای چالش برانگیزتر به او. او از پس چالش برآمد و خیلی زود از همکلاسی هایش پیشی گرفت و در راه رسیدن به هدفش بود. #
زحمات مولودی نتیجه داد و پس از سالها فداکاری به هدف نهایی خود رسید و پزشک شد. او مصمم بود از دانش و مهارت های خود برای کمک به دیگران و تبدیل جهان به مکانی بهتر استفاده کند. #
مولودی برای اولین بار در خانواده خود پزشک شد و منبع الهام همه اطرافیانش بود. او به آنها یادآوری کرد که با تلاش و اراده، هر چیزی ممکن است. #
مولودی می دانست که به چیز بسیار ویژه ای دست یافته است و مصمم بود از دانش جدید خود برای کمک به دیگران استفاده کند. او نمونه ای برای همسالانش بود که آینده چیزی نیست که باید از آن ترسید، بلکه چیزی است که باید برای آن تلاش کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.