لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
خوش آمدی، برادر کوچک
آلا کودکی کنجکاو و ماجراجو بود و همیشه در رویای مکان های دور و تجربیات جدید بود. اما اکنون، دنیای او به غیرمنتظره ترین شکل در شرف تغییر بود.
خبر فقط یک روز قبل رسیده بود: برادر کوچک آلا، آران، بالاخره در دنیا ظاهر شد. آلا عصبی بود، می ترسید که تمام عشق و توجه والدینش اکنون به سمت خواهر و برادر جدیدش معطوف شود.
اما وقتی آلا بالاخره با برادرش آشنا شد، دوست و همراهی در او پیدا کرد که هرگز انتظارش را نداشت. آلا و آران به زودی جدایی ناپذیر شدند و دنیای خود را با هم کاوش کردند و پیوند خاصی را پیدا کردند که فقط خواهر و برادرها می توانستند به اشتراک بگذارند.
پیوند دوستی و عشق آلا و آران هر روز بیشتر می شد و آلا به سرعت متوجه شد که با برادر جدیدش دنیای جدیدی از شادی و هیجان به وجود آمد. با آران در کنارش، امکانات بی پایان بود.
آلا و آران هر روز را با هم می گذراندند، یاد می گرفتند و رشد می کردند، بازی می کردند و کاوش می کردند. بدون توجه به چالش، آنها با هم با آن روبرو شدند و به زودی چیزی در جهان وجود نداشت که بتواند آنها را از هم جدا کند.
آلا و آران بهترین دوستان بودند، اما مهمتر از همه، خانواده بودند. آنها از طریق پیوند خود می دانستند که هر چقدر هم که از هم دور باشند، عشق و دوستی بین آنها هرگز محو نخواهد شد.
آلا متوجه شد که برادر کوچکش یک هدیه ویژه است، هدیه ای که زندگی او را شگفت انگیزتر و هیجان انگیزتر می کند. با آران کنارش، آلا می دانست که هر اتفاقی هم بیفتد، همیشه همدیگر را خواهند داشت.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.