لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
خشم مرموز احسان
روزی پسری به نام احسان در شهری آرام زندگی می کرد. احسان غیرعادی بود، غمگین بود، عصبانیتی غیرقابل توضیح در خود داشت.#
هر بار که خشم اوج می گرفت، افراد بی گناه به طرز مرموزی از بین می رفتند. مردم شهر شروع به ترس از خشم ناگفته او کردند.
احسان که نمی توانست عصبانیت خود را درک کند، به امید یافتن پاسخ تصمیم گرفت خانه را ترک کند.
سفر احسان او را در جنگل‌های مسحور و پادشاهی‌های افسانه‌ای هدایت کرد و در مسیر با موجودات خردمند ملاقات کرد.#
با هر برخورد، احسان به آرامی شروع به درک عصبانیت خود می کرد و یاد می گرفت که آن را هدایت کند تا اینکه اجازه دهد او را کنترل کند.
احسان که یاد گرفت خشم خود را کنترل کند، به خانه بازگشت و دیگر تهدیدی برای مردم شهرش نبود.
حالا دیگر عصبانیت بر احسان حاکم نبود. او محافظ شهر خود شد و نفرین خود را به نعمت تبدیل کرد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.