لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
خرگوش سفید ناز و شیرین ترین غذا
خرگوش سفید ناز همیشه در جستجوی خوراکی های شیرین بود. اما در شهر خرگوش‌های او، هیچ خوراکی‌ای یافت نشد. او همیشه می خواست طعم شیرین و ترد یک کلوچه را امتحان کند، اما هیچ مغازه ای آنها را نمی فروخت. او در مورد کلوچه های محبوبش چه می کرد؟ #
خرگوش سفید ناز تصمیم گرفت که اوضاع را به دست خود بگیرد و کشف کند که چگونه شیرین ترین شیرینی را درست کند. او روزها و شب ها را صرف آزمایش دستور العمل های مختلف کرد اما طعم دلخواه را پیدا نکرد. در یک روز به خصوص غم انگیز، ناگهان ایده ای به ذهنش خطور کرد - اگر از دوستانش کمک می گرفت چه؟ #
خرگوش سفید بامزه با کمک دوستانش توانست دستور العمل ایده آل کوکی را فرموله کند و یک کارخانه کوکی باز کند. آنها توانستند کلوچه های بی شماری درست کنند و همه خرگوش های شهر از شیرین ترین خوراکی ها لذت ببرند. خرگوش سفید ناز یاد گرفته بود که کار گروهی بهترین راه برای رسیدن به موفقیت است. #
خرگوش سفید ناز اکنون بیش از هر زمان دیگری برای بهبود جامعه انگیزه داشت. او جسور و قوی شد و جاه طلبی اش مسری بود. به زودی، خرگوش های دیگر نیز قطعه ای از شیرین ترین خوراکی ها را می خواستند. همه خرگوش های شهر دور هم جمع شدند و شیرینی خوشمزه را پختند. #
همانطور که خرگوش ها از شیرینی خوشمزه لذت می بردند، خرگوش سفید ناز با افتخار متوجه شد که به هدف خود رسیده است. او متوجه شد که حتی با یک تیم کوچک متشکل از افراد فداکار، می توان به موفقیت رسید و در جامعه تغییر ایجاد کرد. #
خرگوش سفید ناز با دوستانش خداحافظی کرد و با خوشحالی به خانه برگشت. او می دانست که طعم شیرین موفقیت و اهمیت کار گروهی را همیشه به یاد خواهد داشت. #
از آن روز به بعد، همیشه شیرین ترین خوراکی ها در شهر خرگوش ها یافت می شود. هر وقت کسی از آنها راز موفقیتش را می پرسید، پاسخ همیشه یکی بود: قدرت کار گروهی! #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.