لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جک سگ گمشده: سفری برای کشف خود
جک یک سگ کوچک و سفید با چشمان کنجکاو بزرگ بود. او با صاحب مهربانش در خانه ای دنج در محله ای آرام زندگی می کرد. اما یک روز اتفاقی افتاد که همه چیز را تغییر داد. جک گم شد! #
جک وحشت زده و تنها خود را در یک جنگل عمیق یافت. سعی کرد به یاد بیاورد که از کجا آمده است، اما نتوانست. او به اطراف نگاه کرد، به این امید که سرانجام راه خانه را پیدا کند، اما مهم نیست که به کدام سمت نگاه می کرد، به نظر می رسید جنگل انبوه برای همیشه ادامه دارد. #
همانطور که جک بیشتر و بیشتر در جنگل سرگردان شد، به آرامی شروع به کشف بیشتر درباره خود و دنیای اطرافش کرد. او آموخت که در مواجهه با خطر شجاع باشد، در مواقعی که به کمک نیاز داشت به دیگران تکیه کند و از محیطی که در آن بود مراقبت کند.
جک به زودی با دیگر موجودات جنگل دوست شد و داستان هایی را به اشتراک گذاشت و با آنها ارتباط برقرار کرد، به گونه ای که هرگز فکرش را نمی کرد. او متوجه شد که هر روز به یافتن خانه‌اش نزدیک‌تر می‌شود، اما داشت متوجه می‌شد که خانه واقعی او ممکن است جایی نباشد که او فکر می‌کرد. #
یک روز، جک به طور تصادفی با یک چمنزار زیبا پر از گل برخورد کرد که درست در وسط جنگل قرار داشت. جک می دانست که بالاخره خانه واقعی خود را پیدا کرده است. او در چمنزار ماند و مراقب محیط زیست بود و بیشتر درباره خودش یاد گرفت. #
صاحب جک در محله ی خود به شدت در جستجوی او بود. سرانجام صاحب آن با چمنزار روبرو شد و با دیدن جک از خوشحالی لبریز شد. جک بالاخره به خانه رسید. #
جک در طول سفرش در جنگل بسیار رشد کرده بود و در مورد خودش و دنیای اطرافش درس می گرفت. او به خانه‌اش بازگشت پر از داستان‌ها و خاطراتی که برای همیشه آن‌ها را گرامی خواهد داشت. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.