لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جک سفر شجاعت
جک یک حیوان خانگی جوان ماجراجو بود که همیشه آرزوی یک ماجراجویی بزرگ را داشت. او مشتاق بود جهان را کشف کند و با دوستان جدیدی ملاقات کند، بنابراین یک روز تصمیم گرفت سرانجام به جستجوی خود برود. چمدانش را با تمام وسایل ضروری از جمله چند تنقلات و چند لباس اضافی بست و راهی سفر بزرگش شد. #
جک ساعت ها راه می رفت و فکر می کرد چیزی از قلعه متروکه قدیمی شنیده است. او و همراهش با احتیاط به قلعه نزدیک شدند و صدایی عمیق و پرشور را شنیدند که کلمات عجیبی سر می داد. جک متوجه شد که باید یک جادوگر یا جادوگر قدرتمند باشد، و مصمم بود که بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است. #
جک با عصبانیت پا به داخل قلعه گذاشت و همچنان که جرات می‌کرد جلوتر صدای خنده‌ای را شنید که نزدیک‌تر می‌شد. ترسیده پشت ستونی پنهان شد و دید که یک جادوگر غول پیکر در حالی که بطری مرموز در دست دارد شناور است. جادوگر دوباره زمزمه کرد و قبل از شناور شدن، جرعه ای از بطری نوشید. #
جک به سرعت متوجه شد که جادوگر یک بطری در دست دارد که پر از یک طلسم جادویی قدرتمند است. جک می دانست که اگر می خواست صاحبش را از نقشه شیطانی جادوگر نجات دهد باید آن را پس بگیرد. او تمام شجاعت خود را جمع کرد و به دنبال جادوگر رفت و مصمم بود راهی برای پس گرفتن بطری بیابد. #
جک سرانجام در یک غار زیرزمینی به جادوگر رسید. او مشغول مخلوط کردن معجون ها و گرم کردن دیگ ها بود. جک در حالی که سعی می کرد مخفیانه از کنار او بگذرد، باید مراقب بود، اما توانست بطری را بگیرد و سریع فرار کند. #
جک تا جایی که می توانست به سمت ارباب خود دوید و با کمک همراه وفادارش طلسم قدرتمند را شکست و ارباب آنها را از کنترل جادوگر رها کرد. جک مملو از احساس موفقیت و غرور بود، زیرا می‌دانست که کار قابل توجهی انجام داده است. #
جک در آن روز درس مهمی آموخت: وقتی شجاعت و اراده دارید هیچ چالشی خیلی دلهره آور نیست. با در نظر گرفتن این درس، جک شروع به کشف دنیاهای جدید و جستجوی ماجراهای بیشتر کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.