لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جنگ یک پسر – نجات زندگی او در هر شب تاریک
شروع جنگ جهانی سوم بود و از کشورهای دور و دراز، مردم دور هم جمع شده بودند تا بجنگند و از خانه های خود محافظت کنند. در میان آنها پسر جوانی بود که در وسط یک درگیری بزرگتر و وحشتناکتر از هر چیزی که تصور می کرد رانده شده بود. او هرگز انتظار نداشت که در خط مقدم قرار بگیرد، اما آنجا بود، تنها به شمشیر و سپر و قلبی پر از شجاعت مسلح بود.
پسر وحشت کرده بود، اما در همان زمان، بخشی از او مصمم بود که از اطرافیانش محافظت کند، بدون توجه به هزینه. روزها در کنار همرزمانش شجاعانه می جنگید، اما هر شب که می گذشت، جنگ بر او تأثیر می گذاشت. او روز به روز خسته تر می شد و این شروع به تأثیرگذاری بر احساسات او کرد.
یک شب، هنگامی که پسر روی زمین دراز کشیده بود و آماده بود تا در برابر خستگی خود تسلیم شود، فکری به ذهنش رسید: شاید بتواند با فرار هر شب و بازگشت در طول روز جان خود را نجات دهد. او نقشه ای کشید: هر شب از میدان جنگ فرار می کرد و سعی می کرد در تاریکی امنیت پیدا کند.
هر شب پسرک می دوید و قلبش از ترس می تپید. او در سفر با خطرات زیادی مواجه شد، اما به نوعی توانست زنده بماند. او سرانجام یک پناهگاه امن پیدا کرد و توانست در طول روز به میدان جنگ بازگردد.
پسر بچه ماه ها به برنامه شبانه اش ادامه داد تا اینکه بالاخره یک روز جنگ تمام شد. خسته بود، اما جان سالم به در برده بود. او توانسته بود مرگ را گول بزند و از فرصتی که برای بازگشت به خانه و شروعی دوباره به دست آورد سپاسگزار بود.
پسر به خانه برگشت، اما او را عوض کردند. او مرگ و ویرانی را دیده بود و با مرگ خود روبرو شده بود. او آموخته بود که زندگی ارزشمند است و می توان آن را در یک لحظه گرفت. او از اینکه فرصتی دوباره به او داده شده بود سپاسگزار بود.
پسر یک مصیبت بزرگ را پشت سر گذاشته بود، اما از طرف مقابل عاقل تر و انعطاف پذیرتر بیرون آمده بود. او یاد گرفته بود که زندگی را گرامی بدارد و از هر لحظه بهترین استفاده را ببرد. وقتی به تجربه‌اش نگاه می‌کرد، پسر مملو از قدردانی و امید بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.