لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جستجوی کپسول گاز یک سرایدار دوست داشتنی
اجاق گاز سوسو زد و مرد. زن آهی کشید، کپسول گاز خالی در دستانش. شوهرش که یک بیمار آلزایمر بود، مضطرب به نظر می رسید. او یک ایده داشت.#
مصمم، کتش را درآورد و بیرون رفت و در حالی که برای خانواده‌اش سرد شد، بیرون آمد. او رفته بود تا کپسول گاز را دوباره پر کند.#
با وجود فراموشی، یاد پمپ بنزین محلی افتاد. در چهره های آشنا آنجا آرامش پیدا کرد.#
در راه بازگشت گم شد. ترس او را فرا گرفت. اما یاد فرزند بیمارش افتاد و نیازش به یک شام گرم.#
سخت فکر کرد و قدم هایش را عقب رفت. با هر پیروزی کوچک، اعتماد به نفس او بیشتر می شد. داشت به خانه نزدیک می شد.#
بالاخره با کپسول گاز در دست به خانه رسید. غرور در چشمان همسرش باعث شد که این مصیبت ارزشش را داشته باشد.
آن شب آنها از یک شام گرم با هم لذت بردند. ماموریت او موفقیت آمیز بود. خانواده اش خوشحال بودند، او هم خوشحال بود.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.