لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جستجوی ارزشمند اسکارلت و رابی
اسکارلت و رابی، خواهر و برادر، والدین خود را در یک سفر غم انگیز باستان شناسی در دوران کودکی خود از دست دادند. زندگی آنها در شرف تغییر بود.#
یک روز نقشه گنج باستانی رسید که توسط یکی از دوستان مرموز والدینشان به آنها منتقل شد. همان نقشه ای که پدر و مادرشان را با خود برد.#
اسکارلت و رابی تصمیم گرفتند نقشه را دنبال کنند و به دنبال گنجی بودند که والدینشان جان خود را برای آن از دست داده بودند.
سفر آنها پر از چالش ها و موانع بود، اما آنها هرگز تسلیم نشدند و با قلب های شجاع به جلو پیش رفتند.#
دوست مرموز که برای آنها ناشناس بود مخفیانه آنها را تعقیب می کرد و همیشه پیشرفت آنها را زیر نظر داشت.
وقتی به محل گنج رسیدند با مار سه سر که نگهبان آن بود روبرو شدند.
اسکارلت و رابی شجاعانه با مار روبرو شدند و از میراث ملی خود محافظت کردند و شجاعت و انعطاف پذیری خود را ثابت کردند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.