لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جادوی کنجکاوی – سفر یک پسر
روزی روزگاری پسر جوانی بود که از کنجکاوی منفجر می شد. او چیزی را بیشتر از کاوش در دنیای اطرافش و تصور احتمالات در افق دوست نداشت. او اغلب روزهایش را با خیال پردازی درباره همه جاهایی که می توانست برود و همه کارهایی که می توانست انجام دهد سپری می کرد. #
یک روز، پسر شایعه‌ای در مورد پیرمردی جادویی شنید که می‌توانست خواسته‌های هر کسی را که دنبالش می‌گشت برآورده کند. پسر که با احتمال ماجراجویی تحریک شده بود، راهی سفر شد تا پیرمرد مرموز را پیدا کند و رویای خود را به واقعیت تبدیل کند. #
در حالی که پسر در مسیر خود در راه بود، با افراد زیادی روبرو شد که سعی داشتند او را از تلاش خود منصرف کنند. پسر بدون هراس به راه رفتن ادامه داد و باور نداشت که پیرمرد جادویی وجود ندارد. #
سرانجام پس از یک سفر طولانی، پسر به خانه ای قدیمی و متروکه رسید. آیا این می تواند جای پیرمرد جادویی باشد؟ پسر با هیجانی از هیجان در را زد و منتظر جواب ماند. #
در کمال تعجب پسر در باز شد و پیرمردی عاقل بیرون آمد. او با لبخندی گرم از پسر استقبال کرد و به او گفت که او همان کسی است که پسر به دنبال اوست. #
پسر و پیرمرد گفتگوی شگفت انگیزی با هم داشتند و پیرمرد سه آرزوی پسر را برآورد. پسر تشکر کرد و قول داد که روزی برگردد. #
پسر با حسی تازه از قدردانی نسبت به دنیای اطرافش و با حسی تازه از ماجراجویی به خانه بازگشت. او به یک سفر هیجان انگیز رفته بود و یاد گرفت که گاهی اوقات برای انجام یک سفر جادویی فقط کنجکاوی لازم است. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.