لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
تیمم پسر مهربان و باهوش
روزی روزگاری پسری بود به نام تیم که در دهکده ای کوچک زندگی می کرد. او پسری صمیمی و باهوش بود که از خطر کردن و کشف دنیای اطرافش نمی ترسید. یک روز تیم تصمیم گرفت روستای خود را ترک کند و وارد ماجراجویی شود. با وجود اینکه کمی از آینده اش مطمئن نبود، چمدانش را بست، با خانواده اش خداحافظی کرد و با لبخندی بر لب راهی سفر شد. #
تایم در حالی که راه می رفت، با انواع چیزهای هیجان انگیز، از حیوانات دوستانه گرفته تا غریبه های مرموز مواجه شد. او از اینکه چقدر دنیا با دهکده آرامش متفاوت است شگفت زده شده بود و از هر تجربه جدید لذت می برد. با این حال، او مطمئن شد که هوشیار بماند و قوانینی را که خانواده اش به او آموزش داده بودند رعایت کند. #
به زودی تیم به کوهی رسید و فهمید که بالا رفتن از آن دشوار است. او برای لحظه ای تردید کرد، اما بعد آنچه را که خانواده به او آموخته بودند به یاد آورد - شجاع باشد و هرگز تسلیم نشود. کوله پشتی اش را گذاشت و شروع کرد به بالا رفتن. #
تیم پس از چند ساعت صعود، خود را به بالای کوه رساند. او بسیار به خود افتخار می کرد و احساس موفقیت می کرد که قبلاً هرگز تجربه نکرده بود. او می دانست که اگر فکرش را بکند، می تواند هر کاری بکند! #
تیم به سفر خود ادامه داد و به زودی با دریاچه ای بزرگ روبرو شد. از هر چیزی که دیده بود زیباتر بود! او وسوسه شد که داخل آب بپرد، اما داستان هایی را که خانواده اش درباره موجودات کنجکاویی که در آب زندگی می کردند به او گفته بودند را به یاد آورد. او تصمیم گرفت در خشکی بماند، اما از منظره دریاچه بسیار لذت برد. #
وقتی سفرش به پایان رسید، تیم به همه چیزهایی که تجربه کرده بود نگاه کرد. او چیزهای شگفت انگیز زیادی دیده بود و چیزهای زیادی در مورد جهان آموخته بود. او همچنین درس های مهمی از خود آموخته بود، مانند شجاع بودن و هرگز تسلیم نشدن. او از رفتن به خانه خوشحال بود، اما می دانست که هرگز سفر خود را فراموش نخواهد کرد. #
سرانجام تیم به روستای خود بازگشت. با در آغوش گرفتن و تشویق از او استقبال شد و با افتخار تمام داستان هایش را با خانواده اش در میان گذاشت. همه به او و شجاعتش افتخار می کردند و به او یادآوری می کردند که همیشه صمیمی و باهوش باشد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.