لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
تلاش یک پسر برای یک تکشاخ پرنده
پسر جوانی با موهای تیره لبه تختش نشسته بود و از پنجره به آسمان پرستاره شب نگاه می کرد. او داستان های موجودی جادویی به نام اسب شاخدار در حال پرواز را شنیده بود و همیشه آرزو داشت که یکی از آن ها را داشته باشد. او آرزو داشت که نگاهی اجمالی به هیولای باشکوه بیندازد، احساس کند باد یالش را به هم می زند و قدرت جادویی آن را تجربه کند. او می دانست که تنها راه برای یافتن این موجود سفر به اعماق ناشناخته هاست. با درخششی مصمم در چشمانش، پرده ها را بست و برای جستجوی خود آماده شد. #
وسایلش را جمع کرد و صبح زود راه افتاد. در حین راه رفتن با انواع موجودات روبرو شد، از پریان دوست گرفته تا روباه حیله گر. او موسیقی مسحورکننده فلوتی دوردست را دنبال کرد و خیلی زود خود را در چمنزاری یافت که توسط موجودات مرموز و جادویی احاطه شده بود. او از این منظره شگفت زده شد و احساس می کرد بخشی از چیزی بزرگتر و شگفت انگیزتر از آن چیزی است که تا به حال تصور می کرد. #
پسر به سفر خود ادامه داد و به زودی با قلعه ای قدیمی و متروک روبرو شد که دور تا دور آن را دیواری از خار احاطه کرده بود. او برای ورود مردد بود، زیرا می دانست خطری که ممکن است با آن روبرو شود، اما مصمم بود که اسب شاخدار در حال پرواز را پیدا کند. تمام جسارتش را جمع کرد و از دیوار رد شد. #
جادوگر پیری از او استقبال کرد و به او اطلاع داد که این قلعه خانه یک ملکه پری قدرتمند و خطرناک است. او از جادوگر التماس کرد که به او بگوید چگونه اسب شاخدار پرنده را پیدا کند، اما جادوگر نپذیرفت. علیرغم دلسردی، پسر مصمم بود که به راه خود ادامه دهد، زیرا می دانست که اسب شاخدار جایی آنجاست. #
او جرات بیشتری کرد، تا اینکه به صحرای وسیع رسید. او به زودی متوجه شد که صحرا خانه یک اژدهای قدرتمند است و می دانست که برای ادامه کار باید شجاع باشد. شجاعتش را به دست آورد و با چند قدم شجاعانه از صحرا گذشت. #
پسرک خود را در جنگلی یافت و هر چه بیشتر و عمیق‌تر می‌رفت، نوری از چیزی را جلوی خود دید. وقتی به یک خلوت رسید، منظره باشکوه یک اسب شاخدار در حال پرواز را دید! این موجود جادویی حتی زیباتر و قدرتمندتر از آن چیزی بود که او تصور می کرد. #
پسر دستش را دراز کرد و اسب شاخدار به آرامی کف دستش را با دماغش لمس کرد. او قدرت حرکت جادویی آن را در رگ هایش احساس کرد و می دانست که سفرش ارزشش را داشته است. پسر با شناختی تازه از دنیای اطرافش و ارتباطی قدرتمند با چیزی بزرگتر از خودش، لبخند زد و به آسمان پر ستاره نگاه کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.