لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
تلاش کاران برای صلح
در سرزمینی که جنگ و نزاع حاکم بود، کاران جوان متولد شد. او با تماشای درگیری های اطراف خود بزرگ شد و آرزوی جهانی صلح آمیز برای همه را داشت.
کاران تصمیم گرفت صلح را به سرزمین خود بیاورد. او درباره تاریخ جنگ ها مطالعه کرد و به اهمیت دیپلماسی و تفاهم پی برد.
روزی کاران با پیرمرد خردمندی آشنا شد که فن گفتگو و دیپلماسی را به او آموخت. کاران برای تسلط بر این مهارت ها روزانه تمرین می کرد.#
کاران به سرزمین های دور سفر کرد و با رهبران گروه های متخاصم ملاقات کرد. با همدلی به داستان ها و گلایه های آنها گوش می داد.#
کاران با مهارت های جدید خود به رهبران کمک کرد تا ارزش صلح و همکاری را ببینند. او قراردادی را برای پایان دادن به جنگ ها پیشنهاد کرد.
رهبران این معاهده را امضا کردند و آغاز دوره جدیدی از صلح را جشن گرفتند. وطن کاران بالاخره از جنگ و درگیری رها شد.#
فداکاری و خرد کاران باعث آرامش وطن او شد. داستان او ارزش تفاهم، دیپلماسی و قدرت گفتگو را به ما می آموزد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.