لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
تلاش سباستین برای عشق
سباستین پسری باهوش و کنجکاو بود. او در دهکده ای کوچک زندگی می کرد که اطراف آن را تپه های سرسبز احاطه کرده بود و هر روز دنیای اطراف خود را کشف می کرد. یک روز تصمیم گرفت دورتر از همیشه کاوش کند. او می خواست اسرار جهان را کشف کند، و مکان های جدید و افراد جدید پیدا کند. کیفش را پر از وسایل ضروری بست و راهی سفر شد. #
سباستین روزها سرگردان بود و دنیای اطرافش را کاوش می کرد. هر جا می رفت سؤال می کرد و افرادی را که با آنها برخورد می کرد مشاهده می کرد. او می خواست دنیا و همه شگفتی های آن را درک کند. یک روز با گروهی از بچه ها روبرو شد که در چمنزاری مشغول بازی بودند و به تماشای آنها ایستاد. او متوجه شد که یکی از آنها بسیار خاص است - دختری زیبا با چشمان روشن و لبخندی عفونی. #
قلب سباستین در حالی که دختر را تماشا می کرد به تپش افتاد. قبلاً هرگز چنین احساسی نداشت و فوراً به سمت او کشیده شد. او می خواست همه چیز را در مورد او بداند، و قبل از اینکه بداند، راه خود را به گروه رسانده بود. خجالتی خودش را معرفی کرد و خیلی زود همه با هم می خندیدند و بازی می کردند. #
سباستین خیلی زود متوجه شد که عاشق شده است. او و دختر شروع به گذراندن زمان بیشتر و بیشتر با هم کردند و رازها و داستان ها را به اشتراک گذاشتند. هر وقت می خندید، قلبش احساس می کرد که دارد می ترکد. باورش نمی شد کسی را پیدا کرده باشد که احساس می کرد تا این حد با او مرتبط است. #
یک روز دختر به سباستین گفت که روستا را ترک می کند تا در شهر بزرگ درس بخواند. سباستین به او التماس کرد که بماند، اما او تصمیم خود را گرفته بود. او به او قول داد که یک روز برگردد و او را بوسید و خداحافظی کرد. او با دلی سنگین به رفتن او نگاه می کرد و احساس می کرد که دنیایش در حال پایان است. #
سباستین از رفتن دختر غمگین شد. او با احساس پوچی و تنهایی به روستای خود بازگشت. او مصمم بود که او را فراموش نکند و با گفتن داستان های او برای دوستانش یاد او را زنده نگه داشت. او اغلب از علفزاری که برای اولین بار در آنجا ملاقات کرده بودند بازدید می کرد، به این امید که روزی او برگردد. #
سالها بعد دختر به روستا بازگشت. سباستین به استقبال او دوید و با هم در آغوش گرفتند و خندیدند. او بسیار خوشحال بود و آنها چند روز بعد را صرف صحبت و پیگیری کردند. آنها خیلی زود متوجه شدند که عشق آنها هنوز قوی است و تصمیم گرفتند برای همیشه با هم بمانند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.