لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
تلاش زانگول برای کشف مجدد خودش
زنگوله پسر جوانی با آرزوهای بزرگ بود. او با خانواده‌اش در دهکده‌ای کوچک زندگی می‌کرد، اما می‌دانست که هدفش چیز بزرگ‌تری است. او دائماً در جستجوی پاسخ برای سؤالات متعدد خود بود و به دنبال درک عمیق تری از زندگی و دنیای اطراف خود بود. #
با این حال، او نمی‌توانست بفهمد که چرا اینقدر از اطرافیانش جدا شده است. او به این فکر می کرد که آیا قرار است در دهکده کوچکش ریشه دوانده باشد و هرگز فراتر از محدوده آن کاوش نکند. وقتی این فکر به ذهنش خطور کرد، تصمیم گرفت ابتکار عمل را به دست بگیرد و اطلاعات بیشتری درباره خودش پیدا کند. #
پس فردای آن روز زود از خواب بیدار شد و راهی سفر یک عمر شد. وقتی به زمین ناآشنا قدم گذاشت، قلبش تند تند زد و ذهنش پر از هیجان شد. او نمی‌دانست چه سفری در راه است، اما مصمم بود که بفهمد. #
زنگوله در طول راه با افراد زیادی روبرو شد که برخی از آنها را قبلاً ندیده بود. اگرچه در ابتدا از صحبت کردن با آنها دلهره داشت، اما به زودی متوجه شد که هر فرد چیزی منحصر به فرد برای ارائه به او دارد. همانطور که او به داستان های آنها گوش می داد و داستان های خود را به اشتراک می گذاشت، متوجه شد که چقدر با آنها ارتباط دارد. #
با گذشت روزها، زنگول متوجه شد که او هرگز واقعا تنها نبوده است. حتی در میان مکان ها و افراد ناآشنا، احساس تعلق و ارتباط می کرد. این درک جدید از جایگاه او در جهان باعث شد که زنگوله احساس قدرت و اعتماد بیشتری نسبت به خود کند. #
برای او وحی بود و از سفری که در پیش گرفته بود سپاسگزار بود. او توانست از وسعت جهان و بسیاری از افراد شگفت انگیزی که در این راه با او ملاقات کرده بود، قدردانی کند. او همچنین از حس خودیابی و تعلقی که پیدا کرده بود سپاسگزار بود. #
زنگول سرانجام توانست درک کند که این تجربیات و روابط منحصر به فرد او بود که به او احساس واقعی هویت و ارتباط داد و او از این بابت سپاسگزار بود. سفر خودیابی زندگی او را تغییر داده بود، و او مصمم بود که از حس جدید خود برای ادامه کاوش استفاده کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.