لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
به مادر قول بده
روزی روزگاری در روستایی کوچک پسری به نام علی زندگی می کرد. علی نسبت به مادرش شجاع بود و بی نهایت محبت داشت. یک روز خبر رسید که جنگ شروع شده و روستا برای دفاع از آن به جنگجویان شجاع نیاز دارد.
مادر علی از ترس جانش به او التماس کرد که نرود. با این حال، علی می دانست که باید از خانه آنها محافظت کند. او به مادرش قول داد که به سلامت از جنگ بازگردد. با چشمانی اشکبار با اکراه موافقت کرد.#
در جریان نبرد سنگین، علی شجاعانه جنگید، اما از همرزمانش جدا شد. برخی معتقد بودند که او شهید شده است و برخی دیگر فکر می کردند او اسیر شده است. با وجود گذشت 25 سال، مادر علی هرگز امید خود را از دست نداد.
سال ها گذشت و نامه ای پاره شده در نزدیکی روستا پیدا شد که معلوم شد آخرین وصیت نامه علی بوده است. در آن از اینکه نتوانسته به عهد خود وفا کند عذرخواهی کرد و از مادرش طلب بخشش کرد.
مادرش پس از اطلاع از شهادت علی، هر روز با حضور در قبر او و ابراز عشق و غرور به او آرامش می یافت. او معتقد بود که روح آنها روزی به هم می پیوندد.
با گذشت سالها و پیر شدن مادر علی، او اغلب از دیدن دوباره پسر محبوبش صحبت می کرد. وقتش که رسید آخرین کلماتش را زمزمه کرد: «بالاخره می‌بینمت علی عزیزم».
مادر علی در وصیت نامه اش درخواست کرده است که در کنار پسرش دفن شود تا ارواح آنها تا ابد با هم باشند. عشق بی قید و شرط آنها و قولی که علی به مادرش داده بود برای همیشه در یادها می ماند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.