لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
بعد از کلاس ششم: مری و جیسی از هم جدا می شوند
آخرین روز مدرسه برای مری و جیسی، یک جفت دوست قدیمی بود. آنها با هم بزرگ شده بودند و اکنون خداحافظی تلخ و شیرینی داشتند. مری برای ماجرایی که به زودی در انتظارش خواهد بود احساس غمگینی و هیجان داشت. او با شجاعت لبخند زد و در حالی که جیسی در حال دور شدن بود خداحافظی کرد. #
ماه ها گذشت و خیلی زود وسط تابستان شد. یک روز مری نامه ای از جیسی دریافت کرد که اکنون در شهر دیگری زندگی می کرد. از آنها پرسیده شد که آیا می توانند در پارک جنگلی مجاور جایی که روزی ساعات خوشی را با هم گذرانده بودند، ملاقات کنند. مری هیجانی از هیجان داشت و به سرعت پاسخ داد. #
روز بعد، مری با جیسی در پارک ملاقات کرد. دو دوست همدیگر را در آغوش گرفتند و مری از اینکه چقدر هر دو تغییر کرده بودند تعجب کرد. آنها روز را صرف صحبت و یادآوری خاطرات کردند و مری احساس کرد که احساس گرمی از شادی در وجودش موج می زند. #
وقتی خورشید شروع به غروب کرد، مری و جیسی یک بار دیگر خداحافظی کردند. با این حال، این بار، مری پیوند محکمی بین آنها احساس کرد که قبلاً هرگز وجود نداشت. او می دانست که مهم نیست زندگی آنها را به کجا می برد، آنها همیشه دوست خواهند بود. #
هفته بعد، مری نامه دیگری از جیسی دریافت کرد. این یکی پر از داستان و نصیحت بود، و مری خود را در حال انعکاس درباره سفر خود با وضوح تازه یافت. او متوجه شد که در مدتی که از جیسی دور شده بود، بسیار رشد کرده بود و از فرصتی که برای اتحاد دوباره و احیای دوباره دوستی آنها به دست آورده بود سپاسگزار بود. #
با پایان یافتن تابستان، مری و جیسی با یکدیگر در تماس بودند. هر دو می دانستند که علیرغم اینکه فرسنگ ها از هم فاصله دارند، پیوندشان ناگسستنی است. آنها هر دو بزرگ شده بودند و از زمان جدایی خود چیزهای زیادی یاد گرفته بودند و برای آن قوی تر بودند. #
قدرت دوستی و شجاعت امتحان کردن چیزهای جدید، مری و جیسی را برای همیشه تغییر داده بود. آنها به عنوان دوست خداحافظی کرده بودند، اما همیشه در قلب یکدیگر خواهند ماند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.