لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
برونا و بزکوهی رویایی
برونا یک پسر جوان شجاع و کنجکاو بود که عاشق کاوش در فضای باز با خانواده اش بود. یک روز روشن و آفتابی، برونا و خانواده اش برای ماجراجویی به علفزار مورد علاقه خود در نزدیکی راه می روند. همانطور که آنها سرگردان بودند، چشمان تیزبین برونا متوجه چیزی شد که از پشت درخت بیرون می آمد. او برای تحقیق شتافت و در کمال تعجب یک بز وحشی پیدا کرد! قلب برونا از هیجان می تپید و او به سرعت تصمیم گرفت که آیبکس را ایمن نگه دارد و آن را متعلق به خود کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.