لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
اولین خواستگار شاهزاده خانم ها
پرنسس ایزابل به همراه دو خواهرش در یک قلعه بزرگ و زیبا زندگی می کردند. آنها تمام زندگی خود را در آنجا زندگی کرده بودند و این تنها چیزی بود که از دنیا می دانستند. یک روز شاهزاده جوانی از پادشاهی دور به قلعه رسید. او داستان های شاهزاده خانم ها را شنیده بود و آرزو داشت با آنها ملاقات کند. #
دو خواهر بزرگتر، سابرینا و لخا، از دیدار شاهزاده نگران بودند. سابرینا بسیار خجالتی بود و زبانش را نگه داشت، در حالی که لخا نسبت به او مغرورتر و سردتر بود. اما ایزابل هیجان‌زده بود، زیرا قبلاً شاهزاده‌ای را ندیده بود. #
شاهزاده از شوق و ذات لطیف ایزابل مجذوب شد. او را به قدم زدن در اطراف قلعه برد و آنها در مورد همه مکان هایی که دوست دارند روزی بازدید کنند صحبت کردند. شاهزاده از مهربانی و لطف ایزابل مسحور شد. #
در همین حین سابرینا و لخا از دور نظاره گر بودند. لخا پر از حسادت و تمسخر بود، اما سابرینا می دانست که ایزابل چه آدم مهربانی است و برای او خوشحال بود. #
شاهزاده سرانجام رفت و ایزابل همچنان از خاطره پیاده روی آنها مملو از شادی بود. سابرینا و لخا با تحسین شاهد صحبت ایزابل از مهربانی و لطف شاهزاده بودند. #
خواهران در آن روز درس مهمی گرفتند - اینکه مهربانی و مهربانی می تواند بر هر غرور یا حسادتی پیروز شود. ایزابل نشان داده بود که حتی یک دختر جوان هم می‌تواند در مواجهه با سختی‌ها مهربانی و متانت نشان دهد. #
از آن روز به بعد، ایزابل به عنوان شاهزاده خانم مهربان شناخته شد. داستان او بسیار گسترده شد و مردم همیشه مهربانی و لطف او را به یاد داشتند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.