لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
امیر استعداد بزرگ فوتبال خود را کشف می کند
وقتی امیر پا به زمین فوتبال گذاشت، می‌توانست انرژی تابش شده از جمعیت را احساس کند. او در حالی که برای اثبات خود در زمین آماده می شد، هیجان و انتظار را احساس کرد. او از کودکی رویای فوتبال بازی کردن را داشت و حالا این شانس را داشت که به دنیا نشان دهد چه کاری می تواند انجام دهد. #
امیر هرگز اینقدر احساس زنده بودن نکرده بود. او می‌توانست علف‌ها را زیر پاهایش و باد را در موهایش حس کند که می‌دوید و از مقابل حریفان دور می‌زد. او به سرعت شروع به درک بازی و استراتژی هایی کرد که می توانست برای پیروزی استفاده کند. با هر حرکتی که انجام می‌داد، جمعیت به نشانه قدردانی غرش می‌کردند و امیر بیشتر و بیشتر احساس اعتماد به نفس می‌کرد. #
امیر استعداد ذاتی برای بازی داشت و مهارت و چابکی او منظره ای دیدنی بود. هر بار که او گلی را به ثمر رساند، تماشاگران از هیجان غرش می کردند و هم تیمی هایش با تشویق او را تشویق می کردند. با هر حرکت او بیشتر و بیشتر از توانایی هایش مطمئن می شد و رویای حرفه ای شدنش بیشتر و بیشتر ممکن به نظر می رسید. #
با غروب خورشید تیم امیر برنده اعلام شد. امیر خسته اما خوشحال بود، چون می‌دانست بهترین کارش را کرده و همه کسانی را که بازی او را تماشا کرده بودند تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که از زمین خارج می شد، امیر نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. او سرانجام استعداد واقعی خود را کشف کرده بود و مصمم بود تا زمانی که به رویاهایش برسد به تمرین و پیشرفت ادامه دهد. #
امیر در بازگشت به خانه با تشویق خانواده و دوستانش مورد استقبال قرار گرفت. همه آنها بازی او را تماشا می کردند و به تمام کارهایی که او انجام داده بود افتخار می کردند. امیر لبخندی زد و از حمایت آنها تشکر کرد و سپس برای تمرین بیشتر به حیاط خلوت رفت. #
امیر با ادامه تمرین، احساس می کرد که هر روز بهتر و بهتر می شود. ساعت‌هایی که او صرف تکمیل تکنیک‌ها و تمرین‌هایش کرد نتیجه داد و به زودی حتی در مسابقات برنده شد. او با هر پیروزی احساس اعتماد به نفس و عزم بیشتری برای رسیدن به هدف خود یعنی تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه ای می کرد. #
یک روز امیر به آرزویش رسید و فوتبالیست حرفه ای شد. او شادترین کسی بود که تا به حال بوده است، زیرا می‌دانست که تمام تلاش‌های او سرانجام نتیجه داده است. امیر مصمم بود به پیشرفت خود ادامه دهد و استعداد واقعی خود را به جهانیان نشان دهد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.