لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
اعتماد، دوستی و یک وعده شکسته
داستان ما با دختری شاد شروع می شود که دوست داشت با دوستانش وقت بگذراند. یک روز آفتابی، همه آنها در پارک همیشگی خود ملاقات کردند و هیجان زده بودند تا با هم بازی کنند. با این حال، او نمی دانست، طوفانی در حال نزدیک شدن است.#
در حالی که آنها مشغول بازی بودند، دختر یک گل زیبا و کمیاب پیدا کرد. او می خواست آن را به بهترین دوستش، ستایش نشان دهد، اما او را جایی پیدا نکرد. نگران شروع به جستجوی او کرد.#
وقتی دختر به پشت درخت ها نگاه کرد، ستایش را دید که با یکی از همکلاسی هایشان زمزمه می کند. در دستان آنها گل کمیاب دیگری بود که به نظر می رسید مخفیانه درباره آن بحث می کردند. قلبش فرو ریخت.#
این دختر که از پنهان کاری ظاهری ستایش آسیب دیده بود، با بهترین دوستش روبرو شد. دعوای شدیدی درگرفت و دوستی آنها را ویران کرد. دختر گل گرانبهایش را چسبید و احساس کرد به او خیانت شده است.#
روزها گذشت و دختر نمی توانست از فکر کردن در مورد مشاجره دست بکشد. تصمیم گرفت تحقیق کند و متوجه شد که ستایش و همکلاسی‌شان تمام مدت برای او یک هدیه غافلگیرکننده در نظر گرفته بودند.
او که به خاطر سوء تفاهم ستایش احساس گناه می کرد، عجله کرد و عذرخواهی کرد. با در آغوش گرفتن و اشک، دوستی آنها اصلاح شد و هر دو متوجه شدند که نباید سریع یکدیگر را قضاوت می کردند.
دختر یاد گرفت که اعتماد در هر رابطه ای ضروری است و او نباید بدون درک کل وضعیت نتیجه گیری می کرد. دوستی واقعی می تواند هر طوفانی را تحمل کند.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.