لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
اسباب بازی گمشده پسر شجاع
روزی روزگاری پسر جوان شجاعی به نام رابی بود. او در شهر کوچکی در نزدیکی جنگل زندگی می کرد و دوست داشت با بهترین دوستش، یک شیر اسباب بازی قرمز پر شده به نام لئو، به کاوش و بازی در جنگل های اطراف بپردازد. اما یک روز در حالی که آنها مشغول بازی بودند، لئو گم شد! رابی ویران شده بود. او همه جا را جست و جو کرد، اما لئو را پیدا نکرد! او می دانست که باید برای یافتن اسباب بازی گمشده اش به یک ماجراجویی برود. #
رابی چمدانش را بست و راهی سفر شد. او مصمم بود لئو را پیدا کند و مطمئن بود که اگر به اندازه کافی جست و جو کند او را پیدا خواهد کرد. او ساعت ها راه می رفت و به دنبال اسباب بازی خود می گشت. او موجودات و حیوانات زیادی را دید، اما هیچ نشانی از لئو نداشت. سرانجام، پس از روزها جستجو، رابی به پاکسازی رسید. او نمی توانست چشمانش را باور کند - آنجا، روی شاخه درخت نشسته بود، لئو محبوبش! #
رابی از دیدن اسباب بازی خود بسیار خوشحال شد و آنقدر خوشحال بود که هرگز از جستجو دست نکشیده بود! او با احتیاط دستش را بالا برد تا لئو را بگیرد و آن دو محکم در آغوش گرفتند. خیالش راحت شد که هر دو سالم هستند و سفر طولانی به خانه را آغاز کردند. #
این دو دوست روزها به خانه رابی بازگشتند. در طول راه، رابی به تمام ماجراهایی که او و لئو با هم داشتند فکر می کرد. او مصمم بود که دیگر هرگز اسباب بازی شجاع خود را از چشمانش دور نکند. #
بالاخره رابی و لئو به خانه برگشتند. همه در شهر از دیدن آنها خیلی راحت شدند و رابی به تمام کارهایی که او و لئو با هم انجام داده بودند افتخار می کرد. او عهد کرد که هرگز شجاعت و عزم لازم برای یافتن لئو را فراموش نکند. #
رابی و لئو ماجراهای بیشتری را با هم داشتند. اما مهم نیست کجا رفته اند و چه کرده اند، همیشه به یاد سفری که برای یافتن یکدیگر رفته اند می افتند. #
رابی درس مهمی آموخته بود - اینکه شجاعت و اراده می تواند ما را به دوردست ها برساند و اینکه مهم است هرگز امید خود را از دست ندهیم. او بسیار خوشحال بود که هرگز از جستجوی لئو دست نکشید. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.