لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ارغوان و دایناسورها
1: #ارغوان دختری کنجکاو و عاشق دایناسورها بود. او همیشه آرزو داشت که یک کاشف شود و تمام اسرار آنها را دریابد. یک روز، ارغوان تصمیم گرفت رویاهای خود را دنبال کند و به اکتشاف دایناسورهای خودش رفت. #
2: سفر #ارغوان او را از سرزمین‌های ناشناخته، از کنار کوه‌های وسیع و جنگل‌های ناشناخته برد. در طول راه، او با موجودات عجیب و غریب و شگفت انگیز زیادی، اعم از بزرگ و کوچک روبرو شد. ارغوان از تنوع جهان شگفت زده شده بود و نمی توانست صبر کند تا بیشتر بداند. #
3: ارغوان پس از روزها کاوش به مقصد رسید. او توسط گروهی از دایناسورهای دوستانه که با آغوش باز از او استقبال کردند، استقبال شد. ارغوان بسیار خوشحال بود که خانواده جدیدی از موجودات را برای کاوش پیدا کرده است. #
4: #اگرچه ممکن است از نظر اندازه، شکل و رنگ متفاوت بوده باشند، اما ارغوان متوجه شد که همه دایناسورها یک ویژگی مشترک دارند، میل به احترام و محافظت. او فهمید که وظیفه او کمک به حفظ موجودات باورنکردنی است که با آنها روبرو شده بود. #
5: #ارغوان می دانست که حفظ امنیت دوستان جدیدش آسان نیست، اما مصمم بود تلاش کند. او چند هفته بعد را صرف آموختن همه چیز در مورد دایناسورها و محیط آنها کرد. #
6: #ارغوان برای محافظت از دایناسورها تلاش زیادی کرد، اما یادش افتاد که با آنها خوش بگذراند. او به آنها بازی ها را آموزش داد و داستان هایی از ماجراهای خود را به اشتراک گذاشت. هر زمان که او احساس ناامیدی می کرد، دایناسورها آنجا بودند تا او را تشویق کنند. #
7: #ارغوان بالاخره به خانه برگشت، غرور او را فرا گرفت. او به هدف خود در حفاظت از دایناسورها دست یافته بود و مصمم بود تا سهم خود را برای حفظ امنیت آنها انجام دهد. سفر ارغوان اهمیت مراقبت از حیوانات را به او آموخت. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.