لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آوا و ماجراجویی بزرگ
آوا دختری کنجکاو و ماجراجو بود. یک روز، او تصمیم گرفت که زمان آن رسیده است که او وارد یک ماجراجویی بزرگ شود. راحت ترین لباسش را پوشید، کیفش را برداشت و بیرون رفت. او هیجان زده و پر از اشتیاق بود، اما کمی هم ترسیده بود. کجا می رفت؟#
اولین توقف آوا برای دیدن خانه خاله اش بود. او داستان های ماجراهای عمه را شنیده بود و امیدوار بود که بیشتر بشنود. عمه با آغوش باز از او استقبال کرد و او را در آغوش گرفت، سپس نشستند و عمه شروع کرد به تعریف سفرهایش برای او. آوا مسحور شد و تمام ترس هایش از بین رفت. #
پس از صحبت با عمه، آوا تصمیم گرفت ماجراجویی خود را انجام دهد. او می‌خواست دنیای فراتر از دهکده‌اش را که در آن هر چیزی ممکن بود، کشف کند. کیفش را برداشت و با احساس شجاعت و اعتماد به نفس بیشتر از همیشه به راه افتاد. #
آوا به اعماق جنگل رفت و زمین های ناآشنا را کاوش کرد. او با پرندگان، حیوانات و انواع موجوداتی روبرو شد که تا به حال ندیده بود. اگرچه کمی ترسیده بود، اما مصمم بود که از جنگل عبور کند. #
به زودی آوا به لبه دریاچه رسید. او مسحور زیبایی آن و امکاناتی بود که برای او باز می کرد. او می خواست به کاوش ادامه دهد، اما متوجه شد که چیز بسیار مهمی را فراموش کرده است: کفش هایش! #
آوا یادش افتاد که عمه گفته بود که همیشه می تواند از لباسش به عنوان یک جفت کفش موقت استفاده کند. لباسش را درآورد، پیچید و از آن به عنوان یک جفت صندل موقت برای عبور از دریاچه استفاده کرد. او از اینکه چقدر راحت است شگفت زده شد. #
آوا از دریاچه گذشت و به سلامت به آن طرف رسید. او متوجه شد که می تواند خیلی بیشتر از آنچه تصور می کرد انجام دهد و می تواند از لباس هایش برای جبران کمبودهایش استفاده کند. او درس مهمی آموخته بود و اکنون آماده بود تا ماجراجویی خود را ادامه دهد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.