لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آنیسا و نیلا: خواهران در هارمونی
آنیسا و نیلا دو خواهری بودند که همدیگر را خیلی دوست داشتند. اگرچه آنها اغلب با هم بحث می کردند، اما در مواقع ضروری همیشه در کنار یکدیگر بودند. یک روز آنها تصمیم گرفتند با هم در پارک نزدیکشان قدم بزنند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.