لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آنشید: دختری که مسخره شد، اما زیباترین زن جهان شد
روزی روزگاری دختری به نام آنشید زندگی می کرد. مدام به خاطر قیافه ساده اش مورد تمسخر و تمسخر قرار می گرفت. با وجود این، انشیده همچنان خوش بین بود و مصمم بود تا از زندگی خود حداکثر استفاده را ببرد. #
Anansheede هر روز پیاده روی طولانی در حومه شهر می کرد و زیبایی طبیعت را تحسین می کرد. با این حال، این زیبایی در مقایسه با زیبایی خودش که به آرامی اما مطمئناً شروع به درخشیدن کرد، چیزی نبود. #
همانطور که آنشید به رشد و بلوغ خود ادامه می داد، می توانست تغییر را در درون خود احساس کند. زیبایی او اطرافیانش به ویژه زنان را مجذوب خود کرد. #
به زودی، Anansheede به بحث شهر تبدیل شد. مردم زیبایی و ظرافت او را ستودند و او به سرعت زیباترین زن جهان شد. #
Anansheede از این همه توجه ناگهانی شوکه شد، اما مصمم بود که از آن برای همیشه استفاده کند. او به چراغ امید و الهام بسیاری برای بسیاری تبدیل شد زیرا آنها را تشویق کرد که هرگز تسلیم نشوند. #
Anansheede دریافت که زیبایی صرفا سطحی نیست و زیبایی واقعی از درون می آید. او به بسیاری از مردم آموخت که زیبایی در همه وجود دارد و هرگز یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنند. #
در پایان، داستان Anansheede به عنوان یک یادآور مهم است. ما هرگز نباید افراد را از روی ظاهرشان قضاوت کنیم و همیشه باید تلاش کنیم تا زیبایی واقعی را در درون خود جستجو کنیم. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.