لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آناستازیا یاد می گیرد که گربه اش می تواند صحبت کند
1: دنیای #آناستازیا زیر و رو شد که گربه خانگی اش ناگهان دهانش را باز کرد و شروع به صحبت کرد. او همیشه فکر می کرد عجیب است که گربه اش می تواند او را درک کند، اما این چیز کاملاً دیگری بود. گربه به او از دنیایی دور، سرزمین گربه ها و رازهای آنها گفت. آناستازیا کنجکاو شد و تصمیم گرفت از گربه بپرسد که آیا می تواند او را به آنجا ببرد. #
2: #گربه آرزوی آناستازیا را برآورده کرد و به او گفت که به پشتش برود. قبل از اینکه او حتی بتواند دو بار فکر کند، آنها در آسمان پرواز می کردند. او ابرها را در زیر خود دید و باد را روی صورتش احساس کرد که به سمت سرزمین گربه ها می رفتند. #
3: #به محض رسیدن، آناستازیا فهمید که در یک مکان جادویی است. به هر طرف او نگاه می کرد، گربه ها بازی می کردند و صحبت می کردند و زندگی خود را در هماهنگی می گذراندند. هنگامی که خانه جدید خود را کشف می کرد، احساس شگفتی و هیبت کرد. #
4: #آناستازیا روزهایش را در سرزمین گربه‌ها گذراند و همه چیز را در مورد دنیای مخفی آنها یاد گرفت. او از خانه جدیدش لذت می برد و گربه ها با آغوش باز از او استقبال کردند. اما مهمتر از همه، او اهمیت احترام به حیوانات و دنیای اطراف خود را یاد گرفت. #
5: #یک روز گربه ای که آناستازیا را به آنجا آورده بود از او پرسید که آیا دوست دارد برای همیشه در سرزمین گربه ها بماند؟ او فکر کرد و تصمیم گرفت که می خواهد به خانه برود. او خداحافظی کرد، از گربه ها برای همه چیز تشکر کرد و قول داد که یک روز برگردد. #
6: #در سفر به خانه، آناستازیا به همه چیزهایی که آموخته بود فکر کرد. او به اهمیت احترام گذاشتن به حیوانات و نیاز به مراقبت از دنیای اطراف خود پی برد. او به خود قول داد که هرگز درس هایی را که در سرزمین گربه ها آموخته بود فراموش نخواهد کرد. #
7: #وقتی آناستازیا به خانه رسید، گربه خود را در انتظار او دید. با لبخندی آگاهانه به او نگاه کرد، انگار که اصلاً از ماجراجویی آنها غافلگیر نشده بود. آناستازیا با تشکر از خردی که گربه ها با او در میان گذاشته بودند، لبخندی زد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.