لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آسمان رنگ
روزی روزگاری پسری زیبا با موهای تیره و پوست رنگ پریده در سرزمینی دور زندگی می کرد. او برای همیشه توسط هاله ای از قرمز و آبی احاطه شده بود و همیشه ابرهای آبی و بنفش را در آسمان تماشا می کرد. یک روز پسر تصمیم گرفت که می‌خواهد آسمان را رنگارنگ‌تر کند و به همین دلیل سوار بر اسب سفیدش به سمت ابرها رفت. #
پسر سوار شد و سوار شد تا به شهری دور رسید. در آنجا دختری را دید که به آسمان نگاه می کند و چشمانش از زیبایی ابرها پر شده بود. او مسحور آسمان رنگارنگ بود و قلبش پر از شادی شد. پسر ناگهان متوجه شد که خالق آسمان دقیقاً مانند دختر است - مملو از عشق و شفقت. او مصمم شد که آنها را پیدا کند و به همین دلیل سوار اسب سفیدش شد تا شب. #
پسرک سوار شد و به دنبال خالق آسمان گشت. او به یک ماجراجویی به سرزمین های دور رفت و در طول مسیر با خطرات زیادی مواجه شد. اما عزم او برای یافتن خالق پایان ناپذیر بود و در نهایت به ساحل رودخانه ای زیبا رسید. در آنجا خالق آسمان را یافت که در کنار رودخانه با همان رنگ های روشن در چشمانشان ایستاده بود. #
پسر چشمانش را باور نمی کرد. احساس می کرد که به خانه آمده است. او و خالق آسمان در آغوشی گرم در آغوش گرفته اند و چهره هایشان از رنگ های آسمان روشن شده است. مدت زیادی آنجا ماندند و می گفتند و می خندیدند تا اینکه بالاخره شب جای خود را به روشنایی صبح داد. #
پسر جوان و خالق آسمان، حتی پس از آن که پسر مجبور شد به خانه خود بازگردد، برای مدت طولانی با هم دوست ماندند. زیبایی های آسمان و رنگ های سفر را فراموش نکرد و درس های دوستی و شفقت را که آموخته بود به یاد آورد. #
پسر جوان در نهایت به خانه خود بازگشت و در آنجا داستان خود را با خانواده و دوستانش در میان گذاشت. همگی از زیبایی آسمان شگفت زده شده بودند و دلشان سرشار از عشق و درک بود. از آن پس، پسر دانش خود را از آسمان با دیگران در میان گذاشت و اهمیت دوستی و شفقت را به آنها آموخت. #
داستان این پسر در طول نسل ها منتقل شد و قدرت دوستی، عشق و مهربانی را به دیگران یادآوری کرد. هر بار که به آسمان نگاه می کردند، یاد پسر و خالق آسمان و رنگ های روشن سفرشان می افتاد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.