لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آرزوی مخفی آیلین
آیلین دختر جوانی بود که آرزوی خاصی داشت که از همه پنهان می کرد. او چیزی جز علاقه مخفیانه اش، سوکوند، نمی خواست که به او توجه کند. اما به‌نظر می‌رسید سوکوند علی‌رغم تمام تلاش‌هایش، او را نادیده می‌گرفت. #
آیلین احساس ناامیدی و ناامیدی کرد تا اینکه یک روز ایده ای به ذهنش رسید. او تصمیم گرفت به قلعه سفر کند و از شاهزاده خانم کمک بخواهد. آیلین با هیچ چیز جز ایمانی که او را راهنمایی نمی کرد، به جستجوی او پرداخت. #
با اینکه آیلین ترسیده بود، ترس خود را کنار زد و به راه رفتن ادامه داد. سرانجام به دروازه‌های قلعه رسید. او خسته و ترسیده بود، اما آنقدر دور شده بود که اکنون نمی توانست به عقب برگردد. #
آیلین دعای بی صدا را زمزمه کرد و وارد قلعه شد. در حالی که او به سمت اتاق شاهزاده خانم می رفت، آیلین پر از امید شد. وقتی به اتاق رسید، شاهزاده خانم به داستان او گوش داد و به آرزویش رسید. #
قلب آیلین پر از شادی شد وقتی فهمید آرزویش برآورده شده است. او با خبری مبنی بر اینکه سوکوند با او موافقت کرده است به خانه بازگشت. آیلین از این فکر که بالاخره به آرزویش برسد بسیار خوشحال شد! #
وقتی آیلین با سوکوند آشنا شد، دوستی آنها شکوفا شد. به نظر می رسید که تمام تلاش هایی که او انجام داده بود سرانجام نتیجه داده است. او از پرنسس به خاطر مهربانی اش تشکر کرد و آنها بهترین دوستان شدند. #
سفر آیلین او را به رویاهایش نزدیک کرده بود و درس ارزشمندی درباره دوستی و مهربانی به او آموخت. شجاعت و تمایل او برای کمک گرفتن همه تفاوت را ایجاد کرده بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.