تعرفه‌ها
۳ داستان اولیه
برای
۸۰.۰۰۰ تومان
رایگان
۳ داستان بعدی
برای
۸۰.۰۰۰ تومان
۶۰.۰۰۰ تومان
۱۰ داستان
برای
۲۰۰.۰۰۰ تومان
۱۵۰.۰۰۰ تومان
۲۰ داستان
برای
۳۲۵.۰۰۰ تومان
۲۵۰.۰۰۰ تومان
۲۴۰ داستان
برای
۳.۵۱۰.۰۰۰ تومان
۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان
همه اشتراک‌ها دارای قابلیت‌های زیر هستند:
  • امکان سفارش نسخه چاپی و دیجیتالی زنده
  • قابلیت ذخیره سازی
  • امکان ویرایش متن (به زودی..)
  • قابلیت به اشتراک گذاری با خانواده و دوستان
به داستان بیشتری نیاز دارید؟ ما برای موسسات قیمت‌های ويژه‌ای داریم.